MADIN USAL

はじめに

公式の説明を読む

å­¦è

ãã¸ã³USAL

ç§ãã¡ã®æ室ããªã³ã©ã¤ã³å­¦è¡çæ¹æ³è«ã¯ã3ã¤ã®åºæ¬çãªãã¤ã³ãã«åºã¥ãã¦ãã¾ãã

ãã¸ã³USAL
  • ã«ã¹ã¿ãã¤ãºããããã¬ã¼ãã³ã°ãããªãã¡ãã¥ã¼ããªã¢ã«ã¨ã«ã¹ã¿ã ã®ä¿®æ­£ãéãã¦ãå­¦çãè¦ä»¶ãæºããã¦ãã以ä¸ã®ãã¨ããã¬ã¼ãã³ã°ã®ã¬ãã«ã決å®ãã¾ãã
<li>&atilde;&raquo;&atilde;&aring;&reg;&eacute;&atilde;&reg;<strong>&aelig;&egrave;&sup2;&aring;&reg;&ccedil;&iquest;&atilde;</strong>&atilde;&macr;&atilde;&frac14;&atilde;&macr;&atilde;&middot;&atilde;&sect;&atilde;&atilde;&atilde;&aring;&reg;&ccedil;&uml;&ccedil;&atilde;&ordf;&atilde;&macr;&atilde;&frac14;&atilde;&macr;&atilde;&middot;&atilde;&sect;&atilde;&atilde;&atilde;&aelig;&aring;&reg;&curren;&atilde;&sect;&atilde;&reg;&aelig;&aelig;&yen;&shy;&atilde;&uml;&atilde;&aring;&cedil;&cedil;&atilde;&laquo;&atilde;&iquest;&atilde;&frac14;&atilde;&sup2;&atilde;&atilde;&atilde;&raquo;&atilde;&macr;&atilde;&copy;&atilde;&curren;&atilde;&cent;&atilde;&sup3;&atilde;&atilde;&uml;&aelig;&not;&aring;&frac12;&atilde;&reg;&auml;&raquo;&auml;&ordm;&atilde;&laquo;&egrave;&iquest;&atilde;&atilde;&ordf;&atilde;&sup3;&atilde;&copy;&atilde;&curren;&atilde;&sup3;&ccedil;&middot;&acute;&ccedil;&iquest;&aring;&nbsp;&acute;&atilde;&aelig;&auml;&frac34;&atilde;&atilde;&brvbar;&atilde;&atilde;&frac34;&atilde;&atilde;</li>
<li>

è¿æå¡ã大学ã§ä½¿ç¨ããããããã®éå£ãç ´ãå­¦è¡ã ãªã¢ã¼ãã¹ããªã¼ãã³ã°ã¯ã©ã¹ã®Másteresã¯ãæ師ã¨çå¾ã®éã§ã°ã«ã¼ãã¨å±è¬ã®ä½æãå¯è½ã«ãã¾ãã

ãè¨ç»ã調æ»ãããããªã¢ã©ã¤ãºãã³ãã¥ãã±ã¼ã·ã§ã³...

æçµçã«ã¯å¯è½ãªéããç§ãã¡ã®æ¹æ³è«ãåå²ç¸ã¯ãããªãã¡ãåæã«åºã¥ãã¦ãã­ã¸ã§ã¯ããæ示ããç¾å¨ã®ç¶æã®åæã®ãã§ã¼ãºã¯ãããã®å®ç¾å¯è½æ§ãèæ®ããã¨ãè¡ã£ã¦ããã­ã¸ã§ã¯ãããããªã¢ã©ã¤ãºããã¦ãããã¯ã©ã¤ã¢ã³ãã«ãã­ã¸ã§ã¯ããä¼ãããã¨ãå­¦ã³ã¾ãã

ãã¸ã³USAL
  • ç§ãã¡ã¯ãã¤ã³ããªã¢ãã¶ã¤ã³ã建ç¯ãé½å¸åçããªãããªãã¼ã·ã§ã³ã®å°é家ãé¤æãã¾ã ã
<li>

ç§ãã¡ã¯ãå­¦ã¶ããã®æåã®æ¹æ³ã¯ãå°éè·ã®ããç¾å®çãªå´é¢ãåãã¦ããã¨èãã¦ãã¾ã ã

<li>&ccedil;&sect;&atilde;&atilde;&iexcl;&atilde;&macr;&atilde;&aring;&shy;&brvbar;&ccedil;&atilde;&aelig;&acute;&aelig;&deg;&egrave;&uml;&ccedil;&middot;&acute;&atilde;&aelig;&atilde;&pound;&atilde;&brvbar;&atilde;&atilde;&atilde;&atilde;&atilde;&sup1;&atilde;&brvbar;&atilde;&reg;&aring;&aring;&nbsp;&atilde;&reg;&auml;&cedil;&atilde;&aelig;&macr;&aring;&sup1;&acute;&atilde;&atilde;&atilde;&laquo;<strong>&aring;&auml;&frac12;&atilde;&atilde;&frac34;&atilde;</strong> &atilde;</li>
<li>&ccedil;&sect;&atilde;&atilde;&iexcl;&atilde;&macr;&atilde;&ccedil;&sect;&atilde;&atilde;&iexcl;&atilde;&reg;&atilde;&atilde;&shy;&atilde;&cedil;&atilde;&sect;&atilde;&macr;&atilde;&atilde;&cedil;&atilde;&reg;&auml;&frac14;&aelig;&yen;&shy;&atilde;&ccedil;&nbsp;&ccedil;&copy;&para;&aelig;&copy;&eacute;&cent;&atilde;&aring;&para;&atilde;&atilde;&uml;&atilde;&reg;<strong>&atilde;&sup3;&atilde;&copy;&atilde;&atilde;&not;&atilde;&frac14;&atilde;&middot;&atilde;&sect;&atilde;&sup3;</strong> &atilde;</li>

所在地

サラマンカ

Address
MADIN USAL Facultad de Bellas Artes Avenida del la Merced s/n 37005 Salamanca
サラマンカ, カスティーリャとレオン, スペイン